2015.09-07 016 2015.09-07 030 2015.09-07 041 2015.09-07 043 2015.09-07 060 Tamás Képei 298 Tamás Képei 318 Tamás Képei 321 Tamás Képei 325 Tamás Képei 328 Tamás Képei 336 Tamás Képei 337

Rakodólapok Minőségellenőrzése

Független ellenőrző szervezetként – a két legnagyobb csererendszert fenntartó szervezet megbízásából - a MÁV-REC Kft. szakapparátusa folyamatosan vizsgálja a rakodólap gyártók és javítók által kibocsátott termékeket, valamint a rakodólap gyártás és javítás feltételeinek meglétét.

 

 A legújabb kori gazdasági fejlődés egyik alappillére a logisztikai rendszerek folyamatos fejlődése. Egyre gyorsabban, egyre messzebb és egyre szigorúbb határidőkkel kell az egyes termékeket a célállomásra szállítani. Ezen kihívásoknak történő megfelelés szükségessé teszi - a szállító eszközök és infrastruktúrák fejlesztése mellett - a rakományok ésszerű elhelyezésének, valamint gyors és biztonságos mozgatásának feltételeinek megteremtését. Csereszabatos, széles körben rendelkezésre álló rendszerekre van szükség, amilyen a rakodólap is. A rakodólapok feladata a rájuk helyezett termékek hordozása, illeszkedve a szállítás és rakodás feltételeihez. Lényeges gazdaságossági feltétel, hogy az egységrakományok alatti rakodólapok csereképesek legyenek egymással. Ennek alapja, hogy a rendszert használó társaságok biztosak lehessenek abban, hogy a csererendszert képező minden egyes rakodólap kialakítása, műszaki paramétere, minősége azonos. Az ilyen áruhordozó eszközök alkalmasak automatizált csomagoló gépsorokon történő egységrakomány képzésre, illetve illeszkednek a különböző árufuvarozói platformokhoz.

 

 A csererendszerben való részvétel feltétele a fent említett paraméterek folyamatos ellenőrzése. A MÁV-REC Kft. 2004 óta van jelen a csere-rakodólapok piacán minőségellenőrzési tevékenységével, szavatolva azok szabványban előírt minőségi megfelelősségét. A cég ellenőrzési tevékenységét a Rail Cargo Hungaria Zrt. megbízása alapján az EUR rakodólapok körében, míg az Európai Raklap Szövetség megbízása alapján, 2018-tól az EPAL jelöléssel ellátott rakodólapok körében látja el Magyarország és Románia területén.

 

 Az ellenőrzési tevékenység célkitűzése az állandó magas minőségi szint megőrzése, melyet a MÁV-REC Kft. jól felkészült, a minőség iránt elkötelezett, pártatlan munkavállalói végeznek. A szaktevékenység nemzetközi akkreditáció keretében, minőségirányítási rendszer fenntartása mellett működik.

 

„Minőség kompromisszumok nélkül…”

 

Csereképesség

A csere-rakodólapok piacán az UIC-EUR és az EPAL-EPAL jelzésű rakodólapok vannak jelen.

 

További információk a csererakodólap rendszerekről:

EPAL - European Pallet Association

EUR Rakodólapok Védjegyoltalma

 

Akkreditálási Okirat

 

Járik Tamás

Divízió vezető

 

telefon: +36 1 476 3480
mobil: +36 30 303 8314
fax: +36 1 476 3477
e-mail: tamas.jarik@mavrec.hu