Közlekedési ágazatban használt önjáró emelő-és rakódógépek kezelőinek képzése Engedély szám: KÖFÁT/3917-1/2023/KGHF

A képzés célja

A szaktanfolyam célja, hogy a hallgatók olyan szakemberekké váljanak, akik alkalmasak a jogosítványba bejegyzett gépcsoportba tartozó géptípusokkal – bármely gazdasági ágazatban – gépkezelői tevékenység szakszerű, biztonságos ellátására, rendelkezzenek az adott gépcsoporttal kapcsolatos legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciákkal. A képzés eredményeként képesek legyenek a munkakört megfelelő üzembiztonsággal, szakszerűen, a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása mellett önállóan ellátni a termelés megkövetelte színvonalán.

A képzés feladata, követelményrendszere

A szaktanfolyam során tanulóknak a következő készségeket és képességeket kell elsajátítaniuk, fejleszteniük annak érdekében, hogy képesítésük révén megfelelő szintű szakértelemmel rendelkezzenek:

 • a közlekedés ágazat elvárásainak megfelelő, szakszerű, gazdaságos és környezettudatos gépkezelői tudás,
 • a tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírások ismerete,
 • a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírások ismerete
 • szerkezettani, üzemeltetési és technológiai ismeretek
 • rakodás- emeléstechnológiai ismeretek,
 • önálló munkavégzés adott munkagéppel.

A képzéssel kapcsolatos előírások

A képzés megnevezése: Közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelőinek képesítése

 • A képzést előíró jogszabályok
 • A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
 • A közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 54/2021. (XI. 5.) ITM rendelet
 • A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet

A képzésre jelentkezés feltételei:

A közúti közlekedésről szóló1988. évi I. törvény 19. § (5) bekezdésében meghatározottak szerint.

Felmentések:

 • Ha a tanuló bármely gépcsoport tekintetében rendelkezik a gépkezelői vizsgát megelőző öt éven belül megszerzett gépkezelői jogosítvánnyal, a közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 54/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 6. § szerint mentesül a 4.§ (1) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja szerinti oktatás és az ahhoz kapcsolódó gépkezelői vizsga alól.
 • A tanuló mentesül a teljes elméleti oktatási rész és az ahhoz kapcsolódó elméleti gépkezelői vizsga alól, ha a gépcsoporthoz tartozó – az építőgépkezelő munkakörök képesítéshez kötéséről és az építőgépkezelők képzéséről szóló 6/1980. (I. 25.) ÉVM–KPM rendelet alapján megszerzett – könnyű- vagy nehézgépkezelői, vagy építő- és anyagmozgató szakképesítéssel (OKJ bizonyítvány) rendelkezik.
Előképzettség / tanagyagegységGépcsoporthoz tartozó OKJ5 éven belüli gépkezelői jogosítványNincs semmi előképzettség
Általános munkavédelmi és elsősegélynyújtási ismeretfelmentésfelmentésnincs felmentés
Általános üzemeltetési és technológiai ismeretekfelmentésfelmentésnincs felmentés
Szakirányú gépspecifikus ismeretfelmentésnincs felmentésnincs felmentés
Gyakorlat géptípusonkéntnincs felmentésnincs felmentésnincs felmentés

A gépkezelő képzésben történő részvétel feltételei:

 • adatbekérő lap (adatbekérő lap letöltése)
 • adatkezelési nyilatkozat kitöltése
 • egészségügyi alkalmasság (Orvosi alkalmassági lap letöltése)
 • új gépkezelői jogosítvány szerzése esetén:
  • 2 db igazolványkép névvel a hátoldalán
 • már meglévő 2022.02.05. után kiállított gépkezelői jogosítvány esetén:
  • 1 db igazolványkép névvel a hátoldalángépkezelői jogosítvány személyes adatokat tartalmazó oldaláról másolat
  • gépkezelői jogosítvány ÉRVÉNYES alkalmasságot igazoló oldaláról másolat
 • személyi igazolvány
 • lakcímkártya
 • esetlegesen meglévő – a kezelni kívánt gép kezeléséhez előírt – OKJ bizonyítvány

A gépkezelői képzés tantárgyai, óraszámai

Tantárgy típusaTantárgy kódjaTantárgyóraszáma
ElméletÁMVEÜK


ÁÜTIK

SZGSIK
Általános munkavédelmi és elsősegély-nyújtási ismeretek

Általános üzemeltetési és technológiai ismeretek

Szakirányú gépspecifikus ismeretek
8

8

8
GyakorlatMBVIk

GYK
Munka- és balesetvédelmi ismeretek

Gépkezelési gyakorlat
1
1-7 gépcsoporttól függően

Vizsgára bocsátás feltételei:

a képzés sikeres elvégzése

Vizsga típusa a tantervi és vizsgakövetelmények alapján:

Vizsga típusaTantárgy kódjaTantárgyVizsgatárgy fajtája
ElméletÁMVEÜK
ÁÜTIK
SZGSIK
Általános munkavédelmi és elsősegély-nyújtási ismeretek
Általános üzemeltetési és technológiai ismeretek
Szakirányú gépspecifikus ismeretek
elméleti
elméleti
elméleti
 
Gyakorlat
MBVIk
GYK
Munka- és balesetvédelmi ismeretek
Gépkezelési gyakorlat
elméleti
gyakorlati

A tanfolyam árát az alábbiak szerint kalkuláljuk: alapképzés + gépcsoport + hatósági díjak (vizsgadíj + jogosítvány)

Jogosítvány megszerzése akár 55 000 Ft-tól!!!

Kérje ajánlatunkat!

54/2021. (XI. 5.) ITM rendelet szerinti gépcsoportok:

Szaktanfolyam kódja A szaktanfolyam megnevezése 
1111 Traktoralapú univerzális földmunkagép-kezelői képzés 
1212 Gumikerekes kotró-kezelői képzés 
1222 Lánctalpas kotró-kezelői képzés 
1223 Teleszkópos kotró-kezelői képzés 
1311 Vedersoros kotró és árokásó-kezelői képzés 
1412 Földtoló-kezelői képzés 
1522 Földgyalu-kezelői képzés 
1612 Földnyeső-kezelői képzés 
1732 Gumihenger-kezelői képzés 
1712 Statikus henger-kezelői képzés 
1722 Vibrációs henger-kezelői képzés 
2132 Cölöp és szádfal verő berendezés-kezelői képzés 
2131 Kőzet- és talajfúró berendezés-kezelői képzés 
2244 Alagcsövező gép-kezelői képzés 
2243 Csősajtoló berendezés-kezelői képzés 
2222 Dréncső, kábel és komplett csőfektető berendezés-kezelői képzés 
2218 Talajvízszint süllyesztő aggregát-kezelői képzés 
2684 Csatornavizsgáló és tisztító berendezés-kezelői képzés 
2632 Földmű fenntartó gép-kezelői képzés 
2655 Nyesedékaprító berendezés-kezelői képzés 
2654 Önjáró fűnyíró és fűkasza-kezelői képzés 
3312 Gyalogkíséretű targonca-kezelői képzés 
3313 Vezetőállásos targonca-kezelői képzés 
3324 Vezetőüléses targonca-kezelői képzés 
3327 Vontató targonca-kezelői képzés 
3336 Autonóm komissiózó targonca-kezelői képzés 
3411 Dömper (kerekes anyagszállító)-kezelői képzés 
3412 Önrakodó dömper-kezelői képzés 
3681 Beton-, bitumen-, habarcsszivattyú és szivattyú aggregát-kezelői képzés 
3652 Víz-, szennyvíz, zagy- és iszapszivattyú-kezelői képzés 
3624. Betonszállító mixer gépkocsi-kezelői képzés 
3626 Betonszállító mixer gépkocsi betonszivattyúval-kezelői képzés 
3627 Kényszertömörítésű szilárd hulladékgyűjtő és szállító gép-kezelői képzés 
3628 Szennyvízszállító és szippantó jármű-kezelői képzés 
4111 Járműemelő-kezelői képzés 
4121 Emelő asztal és felrakógép-kezelői képzés 
4141 Parkoló emelő-kezelői képzés 
4191 Szintkülönbség kiegyenlítő-kezelői képzés 
4211 Ollós emelőállvány-kezelői képzés 
4213 Gépjármű emelő-hátfal kezelői képzés 
4221 Mobil szerelő állvány-kezelői képzés 
4223 Mobil szerelő kosár-kezelői képzés 
4224 Hidraulikus szerelőkosaras gépjármű és utánfutó-kezelői képzés 
4225 Hídvizsgáló-kezelői képzés 
4226 Építési személy- és teherfelvonó-kezelői képzés 
4227 Függesztett rendszerű, mozgó munkahíd-kezelői képzés 
4228 Emelőállvány, oszlopos kúszó munkaállvány-kezelői képzés 
4329 Reptéri catering jármű-kezelői képzés 
4341 Toronydaru-kezelői képzés 
4351 Árbocdaru-kezelői képzés 
4361 Híddaru, futódaru-kezelői képzés 
4362 Portáldaru-kezelői képzés 
4371 Bakdaru-kezelői képzés 
4372 Forgódaru-kezelői képzés 
4373 Ablakdaru-kezelői képzés 
4374 Konténer emelő-kezelői képzés 
4375 Konzoldaru-kezelői képzés 
4391 Födémdaru-kezelői képzés 
4411 Autódaru-kezelői képzés 
4412 Emelve szállító gépjármű-kezelői képzés 
4431 Lánctalpas daru-kezelői képzés 
4451 Járműre szerelt daru-kezelői képzés 
4511 Hidraulikus rakodó (homlokrakodó, forgórakodó, teleszkópos rakodó) kezelői képzés 
4572 Kompaktor-kezelői képzés 
4593 Vagonkirakó-kezelői képzés 
5323 Betonbedolgozó finischer-kezelői képzés 
5341 Aszfaltbedolgozó finischer-kezelői képzés 
5344 Aszfaltburkolat maró-kezelői képzés 
5316 Talajstabilizátor-kezelői képzés 
5339 Aszfalt újrahasznosító berendezés-kezelői képzés 
5361 Emulziószóró berendezés-kezelői képzés 
5680 Aszfalt- és betonburkolat bontó és vágó gép-kezelői képzés 
5636 Kátyúzó gép-kezelői képzés 
5633 Önjáró útburkolati jelfestő-kezelői képzés 
5681 Útkorona átfúró berendezés-kezelői képzés 
5652 Ároktisztító-maró munkagép-kezelői képzés 
5623 Hómaró és hótoló gép-kezelői képzés 
5625 Só- és homokszóró gép-kezelői képzés 
5643 Szalagkorlát-, oszlop-, táblamosó gép-kezelői képzés 
5672 Önjáró seprőgép-kezelői képzés 
5631 Útfenntartó-, és karbantartó gép-kezelői képzés 
5599 Alagútépítő gép-kezelői képzés-kezelői képzés 

További információért kérje ajánlatunkat!
oktatas@mavrec.hu

Jelentkezés képzésre

Gépkezelői képzés