Önismereti tréning

Önismereti tréningünk – amely a DISC modellen alapul, amely egy pszichológiai elmélet -, amit William Marston amerikai pszichológus dolgozott ki az 1920-asévekben. A DISC-modell az emberi viselkedést négy elsődleges személyiségvonásba sorolja, amelyek mindegyikét egy betű képviseli a mozaikszóban:

Dominancia (Dominance)
Befogadás (Influence)
Kitartás (Steadiness)
Szabálykövetés (Conscient)

Ez a négy tulajdonság az egyén viselkedésének, kommunikációs stílusának és preferált munkakörnyezetének különböző aspektusainak leírására szolgál.

Az Önismereti tréning tartalma:

Értékelés: A résztvevők általában DISC felméréssel vagy kérdőívvel kezdik, hogy azonosítsák domináns és szubdomináns személyiségjegyeiket. Ez az értékelés segít az egyéneknek betekintést nyerni saját viselkedésükbe és a másokkal való interakcióba.

A tulajdonságok megértése: A képzés magában foglalja a négy elsődleges személyiségjegy mélyreható feltárását. A résztvevők megismerik az egyes tulajdonságokhoz kapcsolódó jellemzőket, és azt, hogy ezek hogyan befolyásolják a kommunikációt, a döntéshozatalt és a munka preferenciáit.

Önismeret: A résztvevők megismerik saját személyiségstílusukat és azt, hogy ez hogyan befolyásolja kapcsolataikat és interakcióikat másokkal. Ez a tudatosság jobb önmenedzsmenthez és interperszonális készségekhez vezethet.

Kommunikáció: A résztvevők megtanulják, hogyan alakíts kommunikációjukat hatékonyabbá, amikor különböző DISC-stílusú emberekkel érintkeznek.

Csapatépítés: Munkahelyi környezetben a DISC tréning felhasználható a csapatmunka és az együttműködés javítására. A résztvevők megtanulják, hogyan értékeljék és hasznosítsák a különböző DISC-stílusú csapattagok különböző erősségeit.

Konfliktusmegoldás: A DISC tréning segíthet az egyéneknek és a csapatoknak a konfliktusok hatékonyabb kezelésében és megoldásában azáltal, hogy megértik a személyiségbeli különbségekhez kapcsolódó okokat.

A DISC tréning célja az önismeret előmozdítása és az interperszonális készségek fejlesztése, ami végső soron hatékonyabb és harmonikusabb interakciókhoz vezet mind a személyes, mind a szakmai életben.

Megvalósítás formája:

Szituációs gyakorlatok; interaktív tréneri prezentáció és videotechnika; kognitív értékelés, keretezés; coaching szemléletű csoportos esetfeldolgozás.

Nyílt trénig esetén tanteremben:

Megvalósítás ideje: 1 – 2 nap,
Résztvevők létszáma min. 5 fő
Tréning ára: 135 000 Ft/fő/nap +áfa
Szabadiős programmal együtt is szervezzük, helyszín általában egy szállodai rendezvényközpont. Figyelje ajánlatunkat a honlapunkon a hírekben!

Zárt tréning esetén:

Megvalósítás ideje: 1 – 2 nap,
Résztvevők létszáma min. 7 fő
Tréning ára: egyéni vagy csoportos ár, kérje ajánlatunkat! Szabadiős programmal együtt is szervezzük, helyszín általában egy szállodai rendezvényközpont a megrendelővel előre egyeztetve.  Kérje ajánlatunkat!

További információért kérje ajánlatunkat!
oktatas@mavrec.hu

Jelentkezés képzésre

Önismereti tréning