Korszerű vasúti kocsi villamossági szerelő

Szakképesítés megnevezése: Korszerű Vasúti kocsi villamossági szerelő
Programkövetelmény azonostó száma: 07163003
Megvalósítás formája: elmélet: valós idejű online tanóra
gyakorlat: személyes jelenlétet igénylő kontaktórás képzés

Képzés óraszáma174 óra
Iskolai előképzettség:alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség:villanyszerelő vagy villamos ipari szakképesítés
Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
Pályaalkalmassági követelmény:  nem szükséges
Egyéb feltételek: nem szükséges

A képzés során elsajátítandó tanegységek:

A vasúti járművek villamos szerelése
Korszerű vasúti kocsik fűtés- és világítás szerelése

Gyakorlati órák (80 óra) megvalósításához szakmai gyakorlati hely szükséges. Ez lehet a saját munkahelyen is, ha rendelkezik a programkövetelményben és a képzési programban meghatározott feltételekkel.

Vizsgák:

A képzés közben és végén a résztvevők tudásának felmérése szummatív értékelés formájában történik. A képzési végleges értékelésének része a tananyagegysége sikeres teljesítése.

A számonkérések tartalma és formája: az adott tananyagegységek tartalmánál meghatározott témakörök alapján az intézmény oktatói által kialakított írásbeli és projektfeladat, a képző által kitűzött határidőig, legkésőbb a képzés befejezéséig. A képzés végén történő számonkérés tartalmában igazodik a képesítő vizsga követelményeihez és egyben szimulálja is annak megvalósítását. Tartalmában méri a megfelelő felkészültséget, segíti a képesítő vizsga sikeres teljesítését.

Sikeres vizsga után a Tanúsítványt elektronikus úton kapja meg a résztvevő.

A képesítő vizsgát nem a képző intézmény szervezi és bonyolítja. A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát a nemzeti akkreditálásról szóló törvény szerinti akkreditáló szerv által személytanúsító szervezetként akkreditált vizsgaközpont szervezhet. A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása a https://szakkepesites.ikk.hu/ weblapon érhetők el a programkövetelmények menüpontban.

A képzés tervezett kezdési időpontjai:

2024.05.15.; 2024.06.12.; 2024.09.18.; 2024.10.16.; 2024.11.20.

Hetente két alkalommal, szerdai napokon 17:00-20:30-ig, alkalmanként 4 tanóra és péntek délután 15:00-20:00-ig alkalmanként 6 tanóra (havonta 40 tanóra).

Elméleti órákon való részvétel technikai feltételei:

Amire szüksége lesz:

  • egy Internetre kapcsolódni képes számítógépre vagy laptopra,
  • normál sebességű, stabil internet kapcsolatra,
  • egy jól működő fejhallgatóra vagy hangfalra
  • és egy mikrofonra, illetve egy webkamerára

A hallgatói oldalról biztosítottnak kell lenni hangkártyának a számítógépben, illetve mikrofonra is szükség lesz. A legtöbb notebook gyárilag tartalmazza ezeket, asztali számítógépe esetén lehet fontos. Az órák elérése általában TEAMS vagy ZOOM programok segítségével történik.

A képzés tervezett kezdési ideje, ütemezése és az ára is változhat támogatott forrás igénybevétele és képzések csoportos megrendelése esetén. Kérje ajánlatunkat!

A képzés díja: 505 000.-Ft/fő, min. 10 fő részvételével indul. Magánszemély esetén a képzési költség részletekben történő kifizetésére van lehetőség, erre vonatkozó igényét írja meg nekünk a jelentkezéskor!

További információért kérje ajánlatunkat!
oktatas@mavrec.hu

Jelentkezés képzésre

Korszerű vasúti kocsi villamossági szerelő