Vasúti munkagépkezelő

Szakképesítés megnevezése: Vasúti munkagépkezelő
Programkövetelmény azonostó száma: 07193003
Megvalósítás formája: elmélet: valós idejű online tanóra
 gyakorlat: személyes jelenlétet igénylő kontaktórás képzés

Képzés óraszáma:100 óra
Iskolai előképzettség:alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség:nem szükséges
Szakmai gyakorlat:nem szükséges
Egészségügyi alkalmassági követelmény:szükséges
Pályaalkalmassági követelmény:nem szükséges
Egyéb feltételek:nem szükséges

A képzés során elsajátítandó tananyagegységek:

Vasúti munkagépkezelő alapismeretek
Vasútépítés és -fenntartás gépei

Gyakorlati órák megvalósításához szakmai gyakorlati hely szükséges. Ez lehet a saját munkahelyen is, ha rendelkezik a programkövetelményben és a képzési programban meghatározott feltételekkel.

A szakmai gyakorlati képzés idejébe a foglalkoztató cég vezetője által kiadott, cégszerűen aláírt gyakorlati időről szóló igazolás alapján igazolt gyakorlati idő beszámítható maximum 60%-ban.

Vizsgák:

A képzés közben és végén a résztvevők tudásának felmérése szummatív értékelés formájában történik. A képzési végleges értékelésének része a tananyagegysége sikeres teljesítése.

A számonkérések tartalma és formája: az adott tananyagegységek tartalmánál meghatározott témakörök alapján az intézmény oktatói által kialakított írásbeli és projektfeladat, a képző által kitűzött határidőig, legkésőbb a képzés befejezéséig. A képzés végén történő számonkérés tartalmában igazodik a képesítő vizsga követelményeihez és egyben szimulálja is annak megvalósítását. Tartalmában méri a megfelelő felkészültséget, segíti a képesítő vizsga sikeres teljesítését.

Sikeres vizsga után a Tanúsítványt elektronikus úton kapja meg a résztvevő.

A képesítő vizsgát nem a képző intézmény szervezi és bonyolítja. A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát a nemzeti akkreditálásról szóló törvény szerinti akkreditáló szerv által személytanúsító szervezetként akkreditált vizsgaközpont szervezhet. A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása a https://szakkepesites.ikk.hu/ weblapon érhetők el a programkövetelmények menüpontban.

A képzés tervezett kezdési időpontjai:

 2024.05.11.; 2024.06.22; 2024.09.14.; 2024.10.12.; 2024.11.09.; 11.30.

Két hetente szombat és vasárnapi napokon 9:00-16:00-ig, alkalmanként 8 tanóra (havonta 32 tanóra)

Elméleti órákon való részvétel technikai feltételei:

Amire szüksége lesz:

  • egy Internetre kapcsolódni képes számítógépre vagy laptopra,
  • normál sebességű, stabil internet kapcsolatra,
  • egy jól működő fejhallgatóra vagy hangfalra
  • és egy mikrofonra, illetve egy webkamerára

A hallgatói oldalról biztosítottnak kell lenni hangkártyának a számítógépben, illetve mikrofonra is szükség lesz. A legtöbb notebook gyárilag tartalmazza ezeket, asztali számítógépe esetén lehet fontos. Az órák elérése általában TEAMS vagy ZOOM programok segítségével történik.

A képzés tervezett kezdési ideje, ütemezése és az ára is változhat támogatott forrás igénybevétele és képzések csoportos megrendelése esetén. Kérje ajánlatunkat!

A képzés díja: 340 000.-Ft/fő, min. 10 fő részvételével indul. Magánszemély esetén a képzési költség részletekben történő kifizetésére van lehetőség, erre vonatkozó igényét írja meg nekünk a jelentkezéskor!

A képzés díja aláírt gyakorlati időről szóló igazolás esetén 220 000.-Ft/fő

További információért kérje ajánlatunkat!
oktatas@mavrec.hu

Jelentkezés képzésre

Vasúti munkagépkezelő