Webfejlesztő

Szakképesítés megnevezése: Webfejlesztő
Programkövetelmény azonostó száma: 06134004
Megvalósítás formája: élő online tanóra

A napjainkban készülő szoftverek túlnyomó többsége ma már webes környezetben működik, ezért napjainkban egyetlen programozó vagy szoftverfejlesztő sem nélkülözheti a webes technológiák ismeretét. A webfejlesztő legalább technikusi szintű tudással és készségekkel rendelkező szoftverfejlesztő, aki általános programozási tudásán felül képes webes környezetben működő alkalmazások fejlesztését elvégezni. Önállóan képes egyszerűbb vagy közepesen komplex webes alkalmazás teljes kivitelezésére, beleértve a szerveroldali komponens (backend) elkészítését, a kliens oldali komponens (frontend) programozását, illetve a kapcsolódó adatbázis-kezelési séma kialakítását. Csapatban elvégzi komplexebb webes rendszerek backend vagy frontend komponenseinek, vagy azok részkomponenseinek önálló kivitelezését.

A fenti feladatok elvégzéséhez magabiztos és naprakész tudással és gyakorlati készséggel rendelkezik a legfontosabb webes technológiák területén. Szabványos weboldalakat készít HTML5 leíró nyelven, weboldalakat formáz CSS3 stíluslapok segítségével. Dinamikus web-oldalak programozását végzi JavaScript nyelven. Kliens oldali alkalmazásokat készít JavaScript keretrendszer segítségével (pl. React, Vue, Angular). Szerveroldali alkalmazásokat készít arra alkalmas nyelv vagy keretrendszer segítségével (pl. Node.js, PHP, Laravel, Spring stb.)

Munkája során jelentkező problémákat önállóan oldja meg webes kereséssel és internetes tudásbázisok használatával. Az új technológiák alkalmazására nyitott, tudását folyamatosan fejleszti. Szakmai témákban hatékonyan kommunikál magyarul és angolul egyaránt.

Képzés óraszáma:400 óra
Iskolai előképzettség:középfokú végzettség
Szakmai előképzettség:nem szükséges
Egészségügyi alkalmassági követelmény:nem szükséges
Pályaalkalmassági követelmény:nem szükséges

Egyéb feltételek:

A képzésben résztvevőnek az alábbi tudással és gyakorlati készségekkel kell rendelkeznie a képzés kezdetekor:

 • magabiztos programozási alapismeretek legalább egy magasszintű programozási nyelven (pl. C#, Java, C++):
  • egyszerű és összetett adatszerkezetek,
  • vezérlési szerkezetek,
  • függvények és eljárások,
  • egyszerű algoritmusok alkalmazása.
 • alapszintű objektumorientált programozási ismeretek (OOP) és azok alkalmazása,
 • HTML5 alapismeretek és azok alkalmazása,
 • CSS3 alapismeretek és azok alkalmazása,
 • JavaScript alapismeretek és azok alkalmazása,
 • Adatbázis-kezelési, illetve SQL alapismeretek, és azok alkalmazása.

A fenti tudás és készségek ellenőrzése előzetes tudásfelméréssel történik, amely során a résztvevőnek feladatokat kell megoldania.

A képzés során elsajátítandó tananyagegységek:

 • Webszerkesztés. Bootstrap
 • Programozás logika/technika. CleanCode.
 • Javascript. DOM. AJAX.
 • Angular
 • Verziókezelés. Publikálás. SQL
 • PHP programozás. Üzleti kommunikáció

Vizsgák:

A képzés közben és végén a résztvevők tudásának felmérése szummatív értékelés formájában történik. A képzési végleges értékelésének része a tananyagegysége sikeres teljesítése.

A számonkérések tartalma és formája: az adott tananyagegységek tartalmánál meghatározott témakörök alapján az intézmény oktatói által kialakított írásbeli és projektfeladat, a képző által kitűzött határidőig, legkésőbb a képzés befejezéséig. A képzés végén történő számonkérés tartalmában igazodik a képesítő vizsga követelményeihez és egyben szimulálja is annak megvalósítását. Tartalmában méri a megfelelő felkészültséget, segíti a képesítő vizsga sikeres teljesítését.

Sikeres vizsga után a Tanúsítványt elektronikus úton kapja meg a résztvevő.

A képesítő vizsgát nem a képző intézmény szervezi és bonyolítja. A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát a nemzeti akkreditálásról szóló törvény szerinti akkreditáló szerv által személytanúsító szervezetként akkreditált vizsgaközpont szervezhet. A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása a https://szakkepesites.ikk.hu/ weblapon érhetők el a programkövetelmények menüpontban.

A képzés tervezett kezdési időpontjai:

 • 2024.05.17;
 • 2024.06.21;
 • 2024.08.09.; 08.30.;
 • 2024.09.13.; 09.27.;
 • 2024.10.11.; 10.25.;
 • 2024.11.08.;
 • 2024.12.06.

Csak online!

Havonta 30 tanóra, kéthetente péntek délután 15:00-20:00-ig alkalmanként 6 tanóra és szombati napokon 9:00-16:00 -ig alkalmanként 8 tanóra. 

Részvétel technikai feltételei:

Amire szüksége lesz:

 • egy Internetre kapcsolódni képes számítógépre vagy laptopra,
 • normál sebességű, stabil internet kapcsolatra,
 • egy jól működő fejhallgatóra vagy hangfalra
 • és egy mikrofonra, illetve egy webkamerára

A hallgatói oldalról biztosítottnak kell lenni hangkártyának a számítógépben, illetve mikrofonra is szükség lesz. A legtöbb notebook gyárilag tartalmazza ezeket, asztali számítógépe esetén lehet fontos. Az órák elérése általában TEAMS vagy ZOOM programok segítségével történik.

A képzés díja: 610 000 Ft/fő min. 10 fő részvételével indul.

Magánszemély esetén a képzési költség részletekben történő kifizetésére van lehetőség, erre vonatkozó igényét írja meg nekünk a jelentkezéskor!

További információért kérje ajánlatunkat!
oktatas@mavrec.hu

Jelentkezés képzésre

Webfejlesztő