2018. Májustól Szeptemberig induló tanfolyamaink

  • OPSZÁT Mozdonyvezető
  • Sajátcélú vasúti pályahálózaton járművezető (Dízelmozdony, Közúti-Vasúti Kétéltű)
  • Általános Forgalmi (Országos)
  • Vonali Kocsirendező, Kocsirendező, Saruzó
  • Saját Célú vasúti pályahálózati Kocsirendező
  • Saját Célú vasúti pályahálózati Tolatásvezető
  • Vasútüzem vezető
  • Dízel (mozdonyvezető) kategória képzés
  • Közúti – Vasúti kategória képzés

 

1. OPSZÁT Mozdonyvezető

Tanfolyam indul: Budapest MÁV-REC Székház 2018. szeptember 10.
Intenzitása: munkanapokon, napi 8 tanóra

A tanfolyamon való részvétel feltételei (a 19/2011. (V.10.) NFM rendelet alapján): középiskolai végzettség, vasút egészségügyi érvényes alkalmassági határozat /Mozdonyvezető munkakörre a 203/2009 (IX.18.) Kormányrendelet szerint/ a vizsga időpontjáig betöltött 20. életév.
A képzés moduláris jellegű. A modulok Alapvizsgával zárulnak. Az egyes modulok egymásra épülők, melynek sikeres elvégzése nélkül nem folytatható az alapképzés.

1. Országos jelentőségű vonalakra érvényes általános szakmai ismeretek modul: 240 óra (200 óra elmélet 40 óra gyakorlat)
2. Infrastruktúra modul: 300 óra (250 óra elmélet 50 óra gyakorlat)
3. Villamos mozdony kategória (160 óra elmélet 40 óra gyakorlat)
4. Dízelmozdony kategória (160 óra elmélet 40 óra gyakorlat)
5. Típusismeret (típusonként 10 óra elmélet 10 óra járműismereti gyakorlat 24 óra vezetési gyakorlat)

Összesen: Az elméleti képzés díja és vizsgadíja: 1.000.000,- Ft (bruttó) + vizsgadíj/fő. (Vizsgadíj: a KTI Vasúti Vizsgaközpont Vizsgaszabályzata szerint)
Ajánlatunk két kategóriában egy – egy saját igény alapján kért típusismeretre vonatozik.
Tanfolyamunkat 10 fő esetében tudjuk elindítani
Jelentkezési határidő: 2018. augusztus 13.

 

2./Sajátcélú vasúti pályahálózaton járművezető Dízel mozdonyvezető és Közúti-vasúti Kétéltű jármű kategóriában

Tanfolyam indul: Budapest MÁV-REC Székház 2018. május 16-án
Intenzitása: heti két munkanap (szerda - csütörtök), napi 8 tanóra
A tanfolyamon való részvétel feltételei (a 19/2011. (V.10.) NFM rendelet alapján): alapfokú végzettség, vasút egészségügyi érvényes alkalmassági határozat / I., vagy II. munkaköri csoport szerinti vasút járművezetői munkakörre a 203/2009 (IX.18.) Kormányrendelet szerint/ a vizsga időpontjáig betöltött 20. életév.

Az alapképzésünk/tanfolyamunk 2 fő részből áll:
- Saját célú vasúti pályahálózatra érvényes általános szakmai ismeretek 61 óra (50 óra elmélet és 11 óra gyakorlat) ezt követően, alapvizsga.
- Saját célú, térségi és keskeny-nyomtávolságú pályahálózaton közlekedés (Infrastruktúra megjelöléssel) 80 óra (70 óra elmélet és 10 óra gyakorlat) ezt követően alapvizsga.
A két vizsgát követően választjuk szét kategóriánként a képzésünket.

1. kategória: Közúti-vasúti Kétéltű jármű:

- Közúti-vasúti Kétéltű jármű vezetői alapképzés 40 óra (30 óra elmélet és 10 óra gyakorlat) ezt követően alapvizsga
- Típusismeret 15 óra (10 óra elmélet, 5 óra gyakorlat)
- Vezetési gyakorlat 50 óra ezt követően alapvizsga

2. kategória: Dízelmozdony vezető

- Dízel mozdonyvezető 200 óra (160 óra elmélet, 40 óra gyakorlat)
- Típusismeret 40 óra (30 óra elmélet, 10 óra gyakorlat)
- Vezetési gyakorlat 50 óra ezt követően alapvizsga

Összesen:

kategória: Közúti-vasúti Kétéltű jármű: 196 óra + 50 óra vezetési gyakorlat
A tanfolyam részvételi díja ebben a kategóriában: 400.000,- Ft/fő (196 óra) +

Amennyiben a vezetési gyakorlathoz az oktatót mi biztosítjuk a hallgató részére, akkor 399.000,- Ft/fő
Mindösszesen: 400.000 + 399.000 = 799.000,- Ft/Fő (oktató biztosítással megrendelő telephelyén)
Amennyiben a gyakorlati helyet és az oktatót mi biztosítjuk a hallgató részére, akkor
Mindösszesen: 400.000 + 825.000= 1.225.000,- Ft/Fő
kategória: Dízelmozdony vezető: 381 óra + 50 óra vezetési gyakorlat
A tanfolyam részvételi díja ebben a kategóriában: 700.000,- Ft/Fő (381 óra)

Amennyiben a vezetési gyakorlathoz az oktatót mi biztosítjuk a hallgató részére, akkor 399.000,- Ft/fő
Mindösszesen: 700.000 + 399.000 = 1.099.000,- Ft/Fő (oktató biztosítással megrendelő telephelyén)
Amennyiben a gyakorlati helyet és az oktatót mi biztosítjuk a hallgató részére, akkor
Mindösszesen: 700.000 +1.200.000 = 1.900.000,- Ft/Fő
Amennyiben sem oktatót sem a gyakorlati helyet nem kívánják igénybe venni, akkor a gyakorlatról igazolást kell bemutatni (oktató és helyszín vonatkozásában)

Az árak nem tartalmazzák a KTI Vasúti Vizsgaközpont vizsgadíjait.
KTI Vasúti Vizsgaközpont érvényes vizsgadíjai alapján összesen 19.000,- Ft/fő.
A helyismereti képzést külön megállapodás alapján végezzük a képzést követően.
Tanfolyamunkat kategóriánként 5 fő esetében tudjuk elindítani
Jelentkezési határidő: 2018. május 07.

 

3./Általános Forgalmi alapképzés (Országos vasúti pályahálózatra)

Tanfolyam indul: Budapest MÁV-REC Székház 2018. június 04-én
Intenzitása: heti két munkanap (szerda - csütörtök), napi 8 tanóra
A tanfolyamon való részvétel feltételei (a 19/2011. (V.10.) NFM rendelet alapján): középiskolai végzettség, vasút egészségügyi érvényes alkalmassági határozat 203/2009 (IX.18.) Kormányrendelet szerint/ a vizsga időpontjáig betöltött 18. életév.
Összesen: 540 óra alapképzés és alapvizsga; a tanfolyam részvételi díja: 1.000.000,- Ft (bruttó) + vizsgadíj/fő. (Vizsgadíj: 1x7.000,- Ft/fő a KTI Vasúti Vizsgaközpont Vizsgaszabályzata szerint)
Alapképzésünket 5 fő esetében tudjuk elindítani.

Ettől eltérő létszám esetén a részvételi díj:

5 fő alatt: 1.300.000,- Ft/Fő
5 – 7 fő : 1.000.000,- Ft/Fő
8 – 9 fő: 800.000,- Ft/Fő
10 főtől: 650.000,- Ft/Fő

 

4./ Országos pályahálózaton kocsirendező, vonali kocsirendező, saruzó

Tanfolyam indul: Budapest MÁV-REC Székház 2018. május 22-én.
Tanfolyam intenzitása: heti két munkanap (kedd – szerda), napi 8 tanóra
A 19/2011. ( V.10.) NFM Rendelet 3. mellékletében előírtak szerint az Országos pályahálózatra érvényes Kocsirendező, Saruzó, Vonali kocsirendező, Szállítmánykísérő alapképzés részvételi feltételei a következők: alapfokú iskolai végzettség, vasút- egészségügyi érvényes alkalmassági határozat munkaköri csoport szerinti Kocsirendező vagy Saruzó, vagy Vonali kocsirendező vagy Szállítmánykísérő munkakörre 203/2009 (IX.18) Kormányrendelet szerint/ és betöltött 18. életév.

A Képzési programunk szerint a kocsirendező alapképzésünk képzési ideje: 120 óra (15 munkanap) és a képzés díja: 310.000,- Ft/fő (bruttó) és 7.000,- Ft/fő a KTI Vasúti Vizsgaközpont jelenleg érvényes vizsgadíja.
Alapképzésünket 5 fő esetében tudjuk elindítani.
Jelentkezési határidő: 2018. május 11.

 

5./ Saját Célú vasúti pályahálózati Kocsirendező

Tanfolyam indul: Budapest MÁV-REC Székház 2018. május 14.
Tanfolyam intenzitása: napi 8 tanóra, munkanapokon

A 19/2011. ( V.10.) NFM Rendelet 3. mellékletében előírtak szerint a saját célú vasúti pályahálózaton Kocsirendező alapképzés részvételi feltételei a következők: alapfokú iskolai végzettség, vasút- egészségügyi érvényes alkalmassági határozat /I., vagy II. munkaköri csoport szerinti Kocsirendező vagy Saruzó, vagy Vonali kocsirendező vagy Szállítmánykísérő munkakörre 203/2009 (IX.18) Kormányrendelet szerint/ és betöltött 18. életév.
A Képzési programunk szerint a kocsirendező alapképzésünk képzési ideje: 80 óra (10 munkanap) és a képzés díja: 250.000,- Ft/fő (bruttó) és 7.000,- Ft/fő a KTI Vasúti Vizsgaközpont jelenleg érvényes vizsgadíja.

Alapképzésünket 5 fő esetében tudjuk elindítani.
Jelentkezési határidő: 2018. május 04.

 

6./Saját Célú vasúti pályahálózati Tolatásvezető

Tanfolyam indul: Budapest MÁV-REC Székház 2018. május 14.
Tanfolyam intenzitása: napi 8 tanóra, munkanapokon

A 19/2011. ( V.10.) NFM Rendelet 3. mellékletében előírtak szerint a saját célú vasúti pályahálózaton Tolatásvezető alapképzés részvételi feltételei a következők: középfokú iskolai végzettség, vasút- egészségügyi érvényes alkalmassági határozat /I., vagy II. munkaköri csoport szerinti Kocsirendező vagy Saruzó, vagy Vonali kocsirendező vagy Szállítmánykísérő munkakörre 203/2009 (IX.18) Kormányrendelet szerint/ és betöltött 18. életév.
A Képzési programunk szerint a tolatásvezető alapképzésünk képzési ideje: 80 óra (10 munkanap) és a képzés díja: 250.000,- Ft/fő (bruttó) és 7.000,- Ft/fő a KTI Vasúti Vizsgaközpont jelenleg érvényes vizsgadíja.
Alapképzésünket 5 fő esetében tudjuk elindítani.
Jelentkezési határidő: 2018. május 04.

 

6./ Vasútüzem vezető (Előképzettség nélkül)

Tanfolyam indul: Budapest MÁV-REC Székház (Budapest Könyves K. krt. 16.) 2018. május 17-én.
Intenzitása: Heti két munkanap, napi 8 tanóra (csütörtök - péntek)
A tanfolyamon való részvétel feltételei (a 19/2011. (V.10.) NFM rendelet alapján): középiskolai végzettség, vasút egészségügyi érvényes alkalmassági határozat / I., vagy II. munkaköri csoport szerinti vasút üzemvezetői munkakörre a 203/2009 (IX.18.) Kormányrendelet szerint/ a vizsga időpontjáig betöltött 18. életév.
A vasút üzemvezető alapképzésünk/tanfolyamunk két részből áll:

- Általános forgalmi ismeretek oktatása, saját célú vasút pályahálózatra 210 óra (az új SCVP Szolgálati Utasítás alapján, 168 óra elmélet és 42 óra gyakorlat) és ezt követően, alapvizsga.
- Vasút üzemvezetői ismeretek oktatása 40 óra (32 óra üzemeltetési ismeretek és 8 óra jogi ismeretek) és alapvizsga.
Összesen: 250 óra alapképzés és 2 alapvizsga; a tanfolyam részvételi díja: 480.000,- Ft (bruttó) + vizsgadíj/fő. (Vizsgadíj: 2x7.000,- Ft/fő, a KTI Vasúti Vizsgaközpont Vizsgaszabályzata szerint)

Alapképzésünket 5 fő esetében tudjuk elindítani.
Jelentkezési határidő: 2018. május 04.

 

7. Dízel (mozdonyvezető) kategória képzés

Országos vagy Sajátcélú Általános szakmai ismerettel, illetve Vasúti járművezető engedéllyel rendelkezők részére indul Budapest MÁV-REC Székház 2018. május 14-én dízelmozdony vezető kategória képzés.
Intenzitása: Heti két munkanap, napi 8 tanóra (hétfő - kedd)
Képzésünket KTI Vasúti Vizsgaközpont központ által központilag kiadott képzési program alapján tartjuk.
A tanfolyamon való részvétel feltételei (a 19/2011. (V.10.) NFM rendelet alapján): alapfokú végzettség, vasút egészségügyi érvényes alkalmassági határozat / I., vagy II. munkaköri csoport szerinti vasút járművezetői munkakörre a 203/2009 (IX.18.) Kormányrendelet szerint/ a vizsga időpontjáig betöltött 20. életév, és Országos, vagy Sajátcélú, Térségi, általános szakmai ismeretek modul megléte.
A Képzési programunk szerint a Dízel kategória képzési ideje: 160 óra (25 munkanap) és a képzés díja: 280.000,- Ft/fő (brutto) és 1.000,- Ft/fő a KTI Vasúti Vizsgaközpont vizsgadíja.
Jelentkezési határidő: 2018. május 04.

 

7. Közúti – Vasúti kategória képzés

Országos vagy Sajátcélú Általános szakmai ismerettel, illetve Vasúti járművezető engedéllyel rendelkezők részére indul Budapest MÁV-REC Székház 2018. május 16-án Közúti – Vasúti kategória képzés.
Intenzitása: 5 munkanap, napi 8 tanóra (2018. május 16., 17., 18., 24., 25.)
Képzésünket KTI Vasúti Vizsgaközpont központ által központilag kiadott képzési program alapján tartjuk.
A tanfolyamon való részvétel feltételei (a 19/2011. (V.10.) NFM rendelet alapján): alapfokú végzettség, vasút egészségügyi érvényes alkalmassági határozat / I., vagy II. munkaköri csoport szerinti vasút járművezetői munkakörre a 203/2009 (IX.18.) Kormányrendelet szerint/ a vizsga időpontjáig betöltött 20. életév, és Országos, vagy Sajátcélú, Térségi, általános szakmai ismeretek modul megléte.
A Képzési programunk szerint a Közúti – Vasúti kétéltű kategória képzési ideje: 40 óra (5 munkanap) és a képzés díja: 120.000,- Ft/fő (brutto) és 1.000,- Ft/fő a KTI Vasúti Vizsgaközpont vizsgadíja.
A tanfolyamainkat legalább 5 fő részvételével tudjuk elindítani.
Jelentkezési határidő: 2018. május 04.

A tanfolyamokra lehet jelentkezni a honlapunkról letölthető jelentkezési lapon:

Jelentkezési lap Vasút üzemvezető tanfolyamra
Jelentkezési lap járművezető alapképzésre
Jelentkezési lap Országos Kocsirendező, Tolatásvezzető, Egyszerűsített forgalmi vizsga, Váltókezelő
Jelentkezési lap Saját célú Kocsirendező, Tolatásvezzető, Infrastruktúra képzés

A kitöltött jelentkezési lapot kérjük megküldeni a következő címre:
MÁV-REC Kft. Oktatási divízió, 1097. Budapest Könyves Kálmán krt. 16. , vagy
zsuzsa.magyar@mavrec.hu
gergely.csalami@mavrec.hu

További információkkal szívesen állunk rendelkezésükre.

Magyar Zsuzsanna
Oktatási divízióvezető
06 30 611 4265