Bemutatkozás

Független ellenőrző szervezetként – az egyik legnagyobb védjegy az UIC/EUR szervezet megbízásából - a MÁV-REC Kft. szakapparátusa folyamatosan vizsgálja a rakodólap gyártók és javítók által kibocsátott termékeket, valamint a rakodólap gyártás és javítás feltételeinek meglétét. A MÁV-REC Kft. piacfelügyeleti tevékenységének köszönhetően az engedéllyel nem rendelkező üzemek teljesen eltűntek az ország területéről. Magyarországon és Romániában folyamatosan látogatjuk a rakodólap felhasználókat és az engedéllyel nem rendelkező vállalkozásokat.

A legújabb kori gazdasági fejlődés egyik alappillére a logisztikai rendszerek folyamatos fejlődése. Egyre gyorsabban, egyre messzebb és egyre szigorúbb határidőkkel kell az egyes termékeket a célállomásra szállítani. Ezen kihívásoknak történő megfelelés szükségessé teszi - a szállító eszközök és infrastruktúrák fejlesztése mellett - a rakományok ésszerű elhelyezésének, valamint gyors és biztonságos mozgatásának feltételeinek megteremtését. Csereszabatos, széles körben rendelkezésre álló rendszerekre van szükség, amilyen a rakodólap is. A rakodólapok feladata a rájuk helyezett termékek hordozása, illeszkedve a szállítás és rakodás feltételeihez. Lényeges gazdaságossági feltétel, hogy az egységrakományok alatti rakodólapok csereképesek legyenek egymással. Ennek alapja, hogy a rendszert használó társaságok biztosak lehessenek abban, hogy a csererendszert képező minden egyes rakodólap kialakítása, műszaki paramétere, minősége azonos. Az ilyen áruhordozó eszközök alkalmasak automatizált csomagoló gépsorokon történő egységrakomány képzésre, illetve illeszkednek a különböző árufuvarozói platformokhoz.

A csererendszerben való részvétel feltétele a fent említett paraméterek folyamatos ellenőrzése. A MÁV-REC Kft. 2004 óta van jelen a csere-rakodólapok piacán minőségellenőrzési tevékenységével, szavatolva azok szabványban előírt minőségi megfelelősségét. A cég ellenőrzési tevékenységét a Rail Cargo Hungaria Zrt. megbízása alapján az EUR rakodólapok körében látja el Magyarország és Románia területén.

Az engedélyesek listája innen tölthető le

UIC raklapok cseréje az Epal raklapokkal 2022-ben